CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU CỦA TRÀ HOA  VÀNG VIỆT NAM

Quy mô triển khai cây trồng chính (2021 – 2025)

Cây Lâm nghiệp

Trồng cây lâm nghiệp cho công ty VBE (VBE dự kiến trồng 15.000ha tại tỉnh Khánh Hòa).

Trong đó, công ty chỉ trực tiếp sản xuất vùng nguyên liệu lõi làm mô hình. Phần diện tích chủ yếu là hoạt động liên kết sản xuất nông nghiệp cộng đồng giữa công ty và doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân trên địa bàn. More info concerning free pokie slots. Type in your information to learn the certainty concerning paras online kasino

GIỐNG CÂY DƯƠNG NAM LÂM

Cây Dứa MD2

Xây dựng vùng nguyên liệu dứa MD2 tại Khánh Hòa với quy mô 2000ha tại các huyện của tỉnh.

Trong đó, công ty chỉ trực tiếp sản xuất vùng nguyên liệu lõi làm mô hình. Phần diện tích chủ yếu là hoạt động liên kết sản xuất nông nghiệp cộng đồng giữa công ty và doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân trên địa bàn.

Cây Chuối Cavendish

Tạo vùng nguyên liệu chuối xuất khẩu khoảng 500ha tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước. Và vùng nguyên liệu chuối tại Hà Nội, Vĩnh Phúc 100ha. Phát triển nông nghiệp cộng đồng với diện tích 3.500ha.

Mô hình liên kết nông nghiệp cộng đồng